Baygon Muurahaissyötissä käytetään tehoaineena abamektiinia. Hyönteistorjunta-aineena käytetty abamektiini on avamektiinien B1a ja B1b seos. Nämä avamektiinit syntyvät Streptomyces avarmitilis -bakteerin avulla. Abamektiini vaikuttaa nieltynä ja osittain myös kontaktimyrkkynä. Tämä tehoaine ei tapa heti, vaan muurahaiset vievät ainetta mukanaan pesään, joka tuhoutuu vähitellen. Ei vaarallista nisäkkäille.